ตรวจสอบสถานะการจอง

ตรวจสอบสถานะการจอง

รายการใบจองของคุณ

***กด เพื่อดูรายละเอียดใบจอง

เลขที่ใบจอง วันที่จอง ชำระเงินภายในวันที่ Email สถานะใบจอง ดูรายละเอียด

***การยืนยันการชำระเงินใช้กับการชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
***หากท่านชำระเงินผ่านทาง (ไม่ต้องทำการยืนยันการชำระเงิน) ระบบจะตรวจสอบกับทางเคาเตอร์เซอร์วิสและจะอัพเดทสถานะให้